Het Beeld-snyders Kunst-kabinet

RKD STUDIES

4. Oeuvrecatalogus

De catalogus is ingedeeld naar onderwerp. Naast eigenhandige en toegeschreven werken zijn latere kopieën opgenomen, voor zover deze vermoedelijk teruggaan op nu onbekende originelen. Wanneer sculpturen alleen bekend zijn uit het Beeld-snyders Kunst-kabinet worden ze vertegenwoordigd door de betreffende prent.

Omslag afbeelding
Francis van Bossuit
Bathsheba attended by servants; in the background David on the balcony, c. 1680-1692
ivory 250 x 162 x ? mm
London, Wallace Collection, inv./cat.nr. S263


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree