Het Beeld-snyders Kunst-kabinet

RKD STUDIES

I: Alleen bekend uit bronnen

BEELDEN

Maria Magdalena
Veiling Jeronimo de Bosch, Amsterdam (V.d. Schley ... De Vries), 6 april 1812 (Lugt 8144), p. 66, nr. 12, ‘Een Beeldje van Maria Magdalena, staande in een edele houding, met een Doodshoofd in de rechter hand; fraai en konstig door Francis’.

Cupido
Inventaris Petronella de la Court, Amsterdam, SAA, NA, toeg.nr. 5075, notaris G. Ypelaer, inv.nr. 5338, 16 augustus 1707, nr. 12, ‘Een Cupidootje van Francis (op de Groote Voorkamer)’.

Slapende Cupido
Veiling Gerrit Braamcamp, Amsterdam (Posthumus ... Yver), 31 juli 1771 (Lugt 1950), ‘Catalogus van Beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, enz. F. ‘Francis’’, p. 211, nr. 26, ‘Een slaapende Cupido, rustende op zyn Pylkoker en Boog, ongemeen schoon van teekening en behandeling. Dit kunststuk is op een zwart Ebbenhouten Pedestal. Hoog 6 duim [15,4 cm.]. Yvoor’; veiling Cornelis Ploos van Amstel, Amsterdam (V.d. Schley … Roos), 3 maart 1800 (Lugt 6031), ‘Beelden en beeldwerken in yvoir, metaal, marmer, hout en aarde’, p. 15, nr. 2, ‘Een slaapende Cupido, rustende op zyn Pylkoker en Boog, ongemeen schoon van teekening; op een houten Voetstuk; door Francis Bossuit. Hoog 6 duim [15,4 cm.]’; veiling Anna Maria Ebeling, Amsterdam (van der Schley, Roos, De Vries), 18-21 augustus 1817 (Lugt 9204) p. 125, nr. 34, ‘Een slapende Cupido, zijn boog aan de linkerhand liggende, en een met de regter het hoofd vasthoudende; door denzelven, op een langwerpig zwart ebbenhouten voetstuk, met eene glazen stolp, lang 7 duimen [18 cm.]’ (voor 120 aan Josi).

Galathea
Veiling Willem Six, Amsterdam (Schoemaker ... Ten Brink), 12 mei 1734 (Lugt 441), p. 24, nr. 16, ‘Moderne Beelden’, ‘Een dito [Marmere Buste] Capitaalder, zynde Galathea, van Francis begonnen, en door Ebbelaar opgemaakt’.

Mars
Inventaris Jan Ebbelaer, Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam (SAA), Notarieel Archief (NA), toeg.nr. 5075, notaris L. Meijer, 25 juni 1706, ‘een beeldje zynde Mars gemaakt door wylen Mr. Francis’ (vermaakt aan leerling Petrus Allard met een kruisbeeld).
Literatuur: De Busscher 1868, p. 760; Von Wurzbach, dl. 1 (1906), p. 154; Bredius, Künstlerinventare, dl. 4 (1917), p. 1344; Van Bever 1946, p. 35, noot 365; Theuerkauff 1975, p. 178, nr. 46.

Mars en Diana
Veiling Jan Bisschop, Rotterdam (Constant et fils), 15 juli 1771 (Lugt 1945), p. 91, nr. 204, ‘Yvooren Beeld- en Konst-werken’, ‘Twee dito, Mars en Diana, hoog als voren [9 duim = 23,1 cm] zynde Mars, een weinig beschadigt’ (voor 25,- aan Dientervelt); veiling Mathieu van Noort, Leiden (Lamme …), 29 april 1845 (Lugt 17757), ‘Beelden en Beeldwerken’, ‘Ivoor’, ‘Francois van Bossuit’, p. 9, nr. 19, ‘Twee beeldjes, Mars en Diana, ieder op houten voetstuk. Hoog 10 dm. [25,7 cm.]’.

Paris
Mogelijk pendant van Venus met Cupido .
Veiling graaf Johan Hendrik, heer van Wassenaer, Amsterdam (Posthumus), 25 oktober 1769 (Lugt 1784), p. 79, nr. 8, ‘Sculptures en Marbre en Yvoire & en Bois &c’, ‘Statue de Paris, en Yvoire, il tienne la pomme d’une main, il est du même artiste que la Venus & de la même hauteur. La base est aussi de bois & sculpté comme celle de la Venus’; veiling Gerrit Braamcamp, Amsterdam (Posthumus ... Yver), 31 juli 1771 (Lugt 1950), ‘Catalogus van Beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, enz. F. ‘Francis’, p. 210, nr. 22, ‘Een fraay standbeeld, verbeeldende Paris, houdende in de regterhand den Appel, en met de linker een sluyer om zyn Lighaam geslagen is. Verwonderlyk schoon van Omtrek en uitvoerig gewerkt. Hoog 10 ½ duim [27 cm.], Yvoor’.
Literatuur: Jacobus van der Sanden, Oud Konst-Toneel, manuscript uit ca. 1770-'71, Antwerpen, Felix Archief, inv.nr. PK 171-173; dl. 2 (inv.nr. 172), p. 559 e.v.; Theuerkauff 1975, p. 179, nr. 37 (geen afb.).

Venusbeeldje
Veiling Jan de Bosch, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 14 maart 1782 (Lugt 3388), ‘Catalogus van beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, Rariteiten en Zilvere Medailles enz., In Yvoir’, p. 82, nr. 20, ‘Een knielend Venus-Beeldje, op een palmhouten Pedestalletje, door dito’ (voor f 25,- aan ‘Vosmaar’); veiling Aernout Vosmaer, Den Haag (Scheurleer), 17 maart 1800 (Lugt 6039), ‘Verzameling van kostbare Ivoore en Houte Beeldwerken, Uitmuntend schoone Beeldwerken van de allerbeste Meesters als […] Francis Bossuet, veeltydt enkel Francis genaamd’, p. 305, nr. 13, ‘Eene op de knie leggende en als uit het bad komende Venus, bij anderen voor eene der Niobe, Apollo om genade smeekende, gehouden. Zeer fraay in teekening en uitvoering, in ivoor gesneeden, op een palmhout voetstuk. Hoog het beeldje omtrent 4 duim [10,3 cm.]’ (voor 9,-,-).

Sater
Veilingadvertentie Jan Thesingh, Amsterdam, 10 mei 1702, ‘verscheyde Beeltjes gebootseert van de vermaerden Francis, een staende Sater met zijn Pedestal (leevens grooten) in hardsteen van dito, een leggende Sater, en een staende Flora van Johannes Ebbelaers, mede van hardsteen, &c’.
Literatuur: Dudok van Heel 1975, p. 162.

Slapend kindje
Veiling Beudecker, Amsterdam (Cloppenburgh, De Leth), 27 juli 1751 (Lugt 763), p. 141, ‘Gesnede Beelden in de lade A’, nr. 2, ‘Een slaapent Kindje van den zelve, niet minder konstig’.

Matthijs Pool after Barend Graat after Francis van Bossuit
Venus and Cupid
paper, etching and engraving 150 x 76 mm
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History


RELIËFS

Sarah verdrijft Hagar naar de woestijn
Veiling Mathieu van Noort, Leiden (Lamme …), 29 april 1845 (Lugt 17757), ), ‘Beelden en beeldwerken, Ivoor, Francois van Bossuit’, p. 9, nr. 18, ‘De wegzending van Hagar en Ismael; ook deze voorstelling munt uit, zoo wel in de uitdrukking der karakters, als in de juiste en uitvoerige bewerking, die uiterst delicaat is. Hoog 10 cm, breed 9 cm (haut relief)’.
Literatuur: Kramm, dl. 1 (1857), p. 135 (met onjuiste informatie); De Busscher 1868, p. 760; Van Bever 1946, p. 35, noot 59; Theuerkauff 1962 (1964), p. 266, noot 365; Theuerkauff 1975, p. 177, nr. 37.

Loth met zijn dochters en Susanna en de grijsaards
Veiling Joseph Brentano, Amsterdam (De Vries … Engelberts), 10 april 1822 (Lugt 10222), p. 8, nr. 19, ‘Loth avec ses filles, et Suzanne avec les vieillards. Deux charmans bas-reliefs remplis de grâce; les figures presqu’en ronde-bosse; en cadres dorés et sous verres’.

Judith met het hoofd van Holofernes
Literatuur: Lunsingh Scheurleer 1986-1992, dl. 2 (1987), p. 461-465, bijlage IV, inventaris van de beeldhouwwerken van Allard de la Court in Rapenburg nr. 6, december 1749, p. 464, ‘1 Judickje met met ’t hooffd van Holovernus van yvoor door de Hr. Oortmans gemaakt dog meest door zyn meester gedaan, den vermaarde Francies, hoog 3 ½ duim [9 cm.] breet 2 ½ duim [6,4 cm.] in 1 lijsje’.

Judith en Holofernes
Veiling Pieter Langendijk, Haarlem (V.d. Vinne), 25-26 april 1747 (Lugt 663), ‘gesneden beeldwerk’, p. 30, nr. 6, ‘Judith en Holofernes in Evoor door Francis gesneden’.

Passie
Veiling Johan van der Marck, Amsterdam (de Winter, Yver), 25 augustus 1773 (Lugt 2189), ), ‘Catalogus van Beeldwerk in Yvoor, Palmboomen hout en geboetseerd’, p. 183, nr. 5, ‘Vijf stuks Basrelieven, zinspelende op de Passie, door vyf Kindertjes verbeeld, yder is hoog 3 ½ duim [9 cm.], in een zwart Ebbenhoute Lysje gezet’ (voor f 6:5).

Bacchus met tijger
Ivoor, H. 9 cm.
Inventaris Valerius Röver, Delft (door hemzelf bijgehouden vanaf 1705), Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, MS II A 18; 1723, ‘Een klijn [doorgestreept] Bacchus met een tijger, in ijvoir van Francis, in een ebbenhoute lijsje. Hoog 3 ½ duim [9 cm.]’.

Diana en Endymion
Inventaris Petronella de la Court, Amsterdam, 16 augustus 1707, nr. 8, ‘Een Diana en Endimion van den Zelven (op het kleijn Voorkamertje)’; veiling Anthoni Grill, Amsterdam (Posthumus De Bosch Jz.), 10 april 1776 (Lugt 2525), ‘Beeldwerken van Zilver, Bronz, Yvoor, Hout en Wasch, Francis Yvoor’, p. 87, nr. 35, ‘Endymion en Diana, in een Landschap, verzeld met Cupidoos en Jagthonden, h. 7 d. [18 cm.]; br. 5. d. [13 cm.]’; veiling Jan de Bosch, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 14 maart 1782 (Lugt 3388), ‘Catalogus van beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, Rariteiten en Zilvere Medailles enz., In Yvoir’, p. 80, nr. 4, ‘Een Basrelief verbeeldende Endimion en Diana in een Landschap, zynde vergezelt van Cupidoos en Jagthonden, door Francis, hoog 7 [18 cm.], breed 5 duim [13 cm.]’ (op 100 getaxeerd; voor 109 aan Winter).

Flora/Lente
Ivoor, H. 11,6; B. 20,6 cm.
Veiling Anthony Grill, Amsterdam (Ratelband), 14 april 1728 (Lugt 370), nr. 113, ‘Een Flora verbeeldende de Lente dito’; veiling Anthoni Grill, Amsterdam (Posthumus De Bosch Jz.), 10 april 1776 (Lugt 2525), ‘Beeldwerken van Zilver, Bronz, Yvoor, Hout en Wasch, Francis Yvoor’, p. 88, nr. 38, ‘Een zittende Flora, wordende door een kindje verscheidene bloemen aangebragt, h. 4 ½ d [11,6 cm.]; br. 8 d. [20,6 cm.]’; veiling Aernout Vosmaer, Den Haag, (Scheurleer), 17 maart 1800 (Lugt 6039), ‘Verzameling van kostbare Ivoore en Houte Beeldwerken, Uitmuntend schoone Beeldwerken van de allerbeste Meesters als […] Francis Bossuet, veeltydt enkel Francis genaamd’, p. 300, nr. 13, ‘Eene liggende Flora in de rechterhand aan een roos ruikende, en in den linkerarm en hoorn met bloemen houdende. Het beeld is meest naakend: by hetzelve zyn twee kindertjes met bloemen speelende. Dit stuk is uitmuntend schoon. Breed 8 [20,6 cm.], hoog 5 duim [13 cm.], zwarte ebbe lyst in glas. Buiten alle twyfel van Francis Bossuet gelyk het volgende, hoe zeer dit by Pool niet bekend is. Ivoor’.

Leda en de zwaan
Veiling Jan de Bosch, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 14 maart 1782 (Lugt 3388), ‘Catalogus van beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, Rariteiten en Zilvere Medailles enz., In Yvoir’, p. 80, nr. 6, ‘Een dito [basreliëf] Leda en de zwaan’.

Pyramus en Thisbe
Inventaris Petronella de la Court, Amsterdam, 16 augustus 1707, nr. 11, ‘Een Piramis en Thisbe van den Zelven (op het kleijn Voorkamertje)’; veiling Petronella de la Court, Amsterdam, 20 oktober 1707 (Lugt 207-208), ‘Piramus en Thisbe’.

Kop van Silenus
Veiling Jan Jeronimusz de Bosch, Amsterdam (De Vries … Roos), 11 april 1825 (Lugt 10862), ‘Beeldwerken, Francis Bossuet’, p. 37, nr. 30, ‘Het Hoofd van Silenus, omkranst met wynranken, waarmede ook de borst is omslingerd; voortreffelyk uitgevoerd; hoog 9 d. 2 str. [23,3 cm.]’.

Venus en Cupido
Veiling Jan de Bosch, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 14 maart 1782 (Lugt 3388), ‘Catalogus van beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, Rariteiten en Zilvere Medailles enz., In Yvoir’, p. 80, nr. 7, ‘Een dito [basreliëf], Venus en Cupido’.

Venus met watergoden
Veiling Jeronimo de Bosch III, Amsterdam (Ploos v. A. … Yver), 20 maart 1780 (Lugt 3107), ‘Beeldwerk en Rariteiten in Yvoir’, p. 119, nr. 5, ‘Een dito [basreliëf], Venus, verzeld door eenige water goden, door Francis’; veiling Jan de Bosch, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 14 maart 1782 (Lugt 3388), ‘Catalogus van beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, Rariteiten en Zilvere Medailles enz., In Yvoir’, p. 81, nr. 15, ‘Een dito [basrelief], verbeeldende Venus, vergezeld van eenige Water-Goden, door Francis’ (voor 20 aan Winter).

Bacchanaal
Inventaris Petronella de la Court, Amsterdam, 16 augustus 1707, nr. 10, ‘Een Bachanaaltje van dito (op het kleijn Voorkamertje)’.

Kinderbacchanaal
Ivoor, H. 15,4; B. 30,8 cm.
Veiling Gerrit Braamcamp, Amsterdam (Posthumus, Yver), 31 juli 1771 (Lugt 1950), ‘Catalogus van Beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, enz. F. ‘Francis’’, p. 211, nr. 24, ‘Een Bacchanaal van verscheide Kindertjes. Ongemeen fraay behandeld, en geplaatst in eene zwarte Ebbenhoute Lyst, met een Glas er voor. Hoog 6 [15,4 cm.], en breed 12 duimen [30,8 cm.]. Yvoor’.

Nimf en satyr
Veiling Aernout Vosmaer, Den Haag (Scheurleer), 17 maart 1800 (Lugt 6039), ‘Verzameling van kostbare Ivoore en Houte Beeldwerken, Uitmuntend schoone Beeldwerken van de allerbeste Meesters als […] Francis Bossuet, veeltydt enkel Francis genaamd’, p. 299, nr. 3, ‘Een slaapende Nymph waar by een staande Satyr, uitmuntend fraay gewerkt door Francis Bossuet, hoog en breed 5 duim [13 cm.] agter glas in een zwarte lyst. Dit vindt men niet onder de werken van Bossuet door Pool in prent uitgegeven. Ivoor’.

Sater en Bosnimf (pendanten)
Ivoor, H. 10,3; B. 7,7 cm.
Veiling Cornelis Dusart, Haarlem (V.d. Vinne), 21 augustus 1708 (Lugt 217), nr. 497, ‘Een Satyrs Troni, van Francis’; nr. 498, ‘Een Weerga van Francis begonnen en van Ebbelaer opgemaakt’; veiling Anthony Grill, Amsterdam (Ratelband), 14 april 1728 (Lugt 370), nr. 119, ‘Een Satertje’; veiling Anthoni Grill, Amsterdam (Posthumus De Bosch Jz.), 10 april 1776 (Lugt 2525), ‘Beeldwerken van Zilver, Bronz, Yvoor, Hout en Wasch, Francis Yvoor’, p. 88, nr. 43, ‘Een sater wiens hoofd omvlochten is met Wyngaardsbladen, h. 4 d. [10,3 cm.]; br. 3 d. [7,7 cm.]’; veiling Anthony Grill, Amsterdam (Ratelband), 14 april 1728 (Lugt 370), nr. 120, ‘Een Saterinnetje aardig gesneden’; veiling Anthoni Grill, Amsterdam (Posthumus de Bosch Jz.), 10 april 1776 (Lugt 2525), nr. 44, ‘Een boschnimph, h. 4 d. [10,3 cm.]; br. 3 d. [7,7 cm.]’; veiling Jan de Bosch, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 14 maart 1782 (Lugt 3388), ‘Catalogus van beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, Rariteiten en Zilvere Medailles enz., In Yvoir’, p. 81, nr. 11, ‘Een Basrelief, zynde een Sater, wiens hoofd omvlochten is met Wyngaards-Blaaderen, door Francis’; nr. 12, ‘Een dito, verbeeldende een Bosch-Nimph, door dito’ (samen voor 135:- aan Vosmaar); veiling A. Vosmaer, Den Haag (Scheurleer), 17 maart 1800 (Lugt 6039), ‘Verzameling van kostbare Ivoore en Houte Beeldwerken, Uitmuntend schoone Beeldwerken van de allerbeste Meesters als […] Francis Bossuet, veeltydt enkel Francis genaamd’, p. 301, nrs. 21 en 22, ‘Twee stukjes van Francis verbeeldende borst-stukjes van een Saryr en Satyrin, ongemeen schoon. Elk hoog 4 en breet 3 ½ D. Ivoor. By Pool onbekend’ (voor 7,- en 5,-).

De vier jaargetijden (vier reliëfs)
Ivoor
Veiling Aernout Vosmaer, Den Haag (Scheurleer), 17 maart 1800 (Lugt 6039), ‘Verzameling van kostbare Ivoore en Houte Beeldwerken, Uitmuntend schoone Beeldwerken van de allerbeste Meesters als […] Francis Bossuet, veeltydt enkel Francis genaamd’, p. 301, nr. 17-20, ‘Vier uitmuntende stukken van Francis verbeeldende de vier getyden van ’t jaar. De lente door eene Flora met bloemen. De zomer door eene Ceres met graan-gewas. De herfst door eenen Bacchus druiven in een schaal persende. De winter door eenen Grysaard, zig over eenig vuur warmende. Allen ter halver lijf verbeeld en van eene ongemeene schoonheid. Elk is hoog 7 ½ [19,3 cm.] en breed 5 ½ D [14,1 cm.] in lysten agter glas. Ivoor. By Pool onbekend’ (voor 55,-,-).

Portret van Herman Boerhaave
Veiling Aernout Vosmaer, Den Haag (Scheurleer), 17 maart 1800 (Lugt 6039), ‘Verzameling van kostbare Ivoore en Houte Beeldwerken, Uitmuntend schoone Beeldwerken van de allerbeste Meesters als […] Francis Bossuet, veeltydt enkel Francis genaamd’, p. 303, nr. 35, ‘Een rond ivoor in zwart ebbehouten rand met de afbeelding van den beroemden Professor H. Boerhave. Deeze afbeelding die zekerlyk door den beroemden Francis tussen de 30 en 40 jaaren van Boerhave gemaakt is, heeft dezelfde kennelyke wezenstrekken, welke men in zyne afbeeldingen van hogeren ouderdom bespeurt’ (voor 9-,- aan Pauw).

Portret Francis van Bossuit
Veiling Anthony Grill, Amsterdam (Ratelband), 14 april 1728 (Lugt 370), nr. 137, ‘Het portrait van dien beroemde Mr. Francis van Bossuit’.

Jan en Cornelis de Witt
Veiling Jan Jeronimusz de Bosch, Amsterdam (De Vries … Roos), 11 april 1825 (Lugt 10862), ‘Beeldwerken, Francis Bossuet’, p. 37, nr. 31, ‘Twee stuks, voorstellende de gebroeders Jan en Cornelis de Witt; ieder hoog 9 d. [23,1 cm.]’.

Vrouwenborstbeeld
Veiling Aernout Vosmaer, Den Haag (Scheurleer), 17 maart 1800 (Lugt 6039), ‘Verzameling van kostbare Ivoore en Houte Beeldwerken, Uitmuntend schoone Beeldwerken van de allerbeste Meesters als […] Francis Bossuet, veeltydt enkel Francis genaamd’, p. 301, nr. 26, ‘Een fraaye vrouwe borstbeeltenis in ivoor met zeer sierlyk gevlochten hair en sluyer. Hoog 3 ½ [9 cm], breed 3 ¼ D. [8,4 cm] van denzelven Francis. Dit stuk is in den grond een weinig beschadigd en geel’ (voor 18-13).

Vrouwe borstbeeldje, in medaillon
Veiling Cornelis Ploos van Amstel, Amsterdam (V.d. Schley … Roos), 3 maart 1800 (Lugt 6031), ‘Beelden en beeldwerken in yvoir, metaal, marmer, hout en aarde’, p. 16, nr. 9, ‘Een vrouwe borstbeeldje, in medaillon’.

Doodshoofdje
Veiling Jeronimo de Bosch II, Amsterdam (de Bosch … Yver), 5 oktober 1767 (Lugt 1639), ‘Beeldwerk en Rariteiten’, p. 82, nr. 21, ‘Een doodshoofje van Ivoor, door Francis in zyn Doosje’ (voor 7,5 aan Imhof).

Doodshoofdje
Veiling Jeronimo de Bosch II, Amsterdam (de Bosch … Yver), 5 oktober 1767 (Lugt 1639), ‘Beeldwerk en Rariteiten’, p. 82, nr. 22, ‘Een dito, van Sandelhout’ (voor 1,10 aan Imhof).

Doodshoofdje
Veiling Cornelis Ploos van Amstel, Amsterdam (V.d. Schley … Roos), 3 maart 1800 (Lugt 6031), ‘Beelden en beeldwerken in yvoir, metaal, marmer, hout en aarde’, p. 16, nr. 15, ‘Een extra fraai Doodshoofdje, kunstig uitgevoerd, door Francis Bossuet. Hoog 3 [7,7 cm.] en breed circa 4 duim [10,3 cm.]’.

Doodshoofd in palmhouten doosje
Veiling Jan Jeronimusz de Bosch, Amsterdam (De Vries … Roos), 11 april 1825 (Lugt 10862), ‘Beeldwerken, Francis Bossuet’, p. 37, nr. 33, ‘Een kunstig gewerkt Doodshoofd, liggende in een palmhouten doosje’.


KRUISBEELDEN

Christusbeeld
Ivoor, beeld
Inventaris Francis van Bossuit, Amsterdam, SAA, NA, toeg.nr. 5075, notaris H. Outgers, inv.nr. 3315, 27 september 1692, ‘een gestelde Christusbeelt van yvoor, toebehorende d’Heer Secretaris Blaeuw’.
Literatuur: Bredius, Künstlerinventare, dl. 3 (1917), p. 1035 e.v.

Een Christusbeeld
Ivoor, beeld
Inventaris Johannes Ebbelaer, Amsterdam, 25 juni 1706, ‘een Christus beeltje…gemaakt door wijlen Mr. Francis, … ivoor, vermaakt aan zijn leerling Petrus Allard’ (met een Marsbeeldje).
Literatuur: Van den Sanden 1771 (cat.nr. 41 e.v.); Bredius, Künstlerinventare, dl. 4 (1917), p. 1344; Theuerkauff 1962 (1964), p. 266, noot 365; Theuerkauff 1975, p. 177, nr. 38 (geen afb.).

Christus Beeld
Veiling Amsterdam (Zomer), 18 mei 1706 (Lugt 201), p. 4 (na nr. 139, ongenummerd), ‘Een Christus Beeld van Ivoor, extraordinari konstig door den vermaarde Mr. Francis gesneeden’.

Christusbeeld
Veiling Anthony Grill, Amsterdam (Ratelband), 14 april 1728 (Lugt 370), nr. 122, ‘Een Christus Beelt, heel rond, extra groot, noyt zo gezien’; veiling Anthoni Grill, Amsterdam (Posthumus De Bosch Jz.), 10 april 1776 (Lugt 2525), ‘Beeldwerken van Zilver, Bronz, Yvoor, Hout en Wasch, Francis Yvoor’, p. 87, nr. 31, ‘Een gekruischt Christusbeeld, hangende aan een zwart ebbenhout kruis, staande op een uitgehouwen voet, het beeld is hoog 12 d. [30,8 cm.]., br ?. en met kruis en voetstuk 84 d. [216 cm.]’.

Kruis Beeld
Inventaris Maria Agnes Barbou, weduwe van Joan Occo, Amsterdam, SAA, NA, toeg.nr. 5075, notaris D. van Capellen Hunthum, inv.nr. 9223, 29 maart 1738, ‘Een Christus Beelt van yvoor van Francis’ (getaxeerd op 100 gulden).

Christus aan het kruis
Ivoor, H. 38,5 cm.
Veiling Jeronimus Tonneman, Amsterdam (De Leth), 21 oktober 1754 (Lugt 845), ‘Beeldwerk’, p. 8, nr. 4, ‘Een Christus aan ’t Kruis, mede van Ivoor gesneeden, door den zelven, in een zwart Ebbehoute Kasje, hoog 15 duim [38,5 cm.]’ (voor 100 gulden aan J. Bisschop).
Literatuur: Clifford Kocq van Breugel 1992, noot 3.

Christusbeeld
Ivoor
Veiling Jan de Bisschop, Rotterdam (Constant et fils), 15 juli 1771 (Lugt 1945), ‘Yvooren Beeld- en Konst-werken’, p. 88, nr. 179, ‘Een overheerlijk Christus beeld, met uitgestrekte armen, in de gedaante als aan ’t kruis hangende door denzelfden, van ’t hoofd tot de voeten lang 12 duim [30,8 cm.], zynde de breedte der armen 8 duim [20,6 cm.]’ (voor 210 aan Van Sneijen).

Crucifix
Ivoor, H. 18 cm.
Veiling Gerrit Braamcamp, Amsterdam (Posthumus ... Yver), 31 juli 1771 (Lugt 1950), ‘Catalogus van Beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, enz., F. ‘Francis’’, p. 212, nr. 29, ‘Een aan het Kruis hangend Christus Beeld, geplaatst tegen een met zwart Fluweel bekleeden grond, in een Ebbehouten lyst. Dit Beeldje is een der fraaisten van deezen Meester. Hoog 7 duim [18 cm.]. Yvoor’.
Literatuur: Van den Sanden 1771, p. 560; Theuerkauff 1975, p. 178, nr. 40 (geen afb.).

Crucifix
Ivoor, H. 36 cm.
Veiling Gerrit Braamcamp, Amsterdam (Posthumus ... Yver), 31 juli 1771 (Lugt 1950), ‘Catalogus van Beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, enz., F. ‘Francis’’, p. 212, nr. 30, ‘Een Gekruist Christus Beeld, mede zeer fraay en uitvoerig behandeld. Hoog 14 duim [36 cm.].
Literatuur: Van den Sanden 1771, p. 560, ‘Een Crucifix van 14 duymen [36 cm.], uytvoerig gevrogt, honderd guldens’; Theuerkauff 1975, p. 178, nr. 41 (geen afb.).

Crucifix
Ivoor en ebbenhout, H. 22 cm.
Veiling Gerrit Braamcamp, Amsterdam (Posthumus ... Yver), 31 juli 1771 (Lugt 1950), ‘Catalogus van Beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, enz., F. ‘Francis’’, p. 213, nr. 31, ‘Een Christus Beeld, hangende aan een zwart Ebbenhouten Kruijs. Hoog8 ½ duim [22 cm.]'.
Literatuur: Van den Sanden 1771, p. 560, ‘Een ander Crucifix maer van Ebbenhout, eenendertig guldens’ (vermoedelijk bedoeld: kruis van ebbenhout); Theuerkauff 1975, p. 178, nr. 42 (geen afb.).

Christusbeeld
Ivoor, H. 25,7 cm.
Veiling Johan van de Marck, Amsterdam (de Winter, Yver), 25 augustus 1773 (Lugt 2189), ‘Catalogus van beeldwerk in Yvoor, Palmboomen hout en geboetseerd’, p. 182-183, nr. 4, ‘Een Christus Beeld, hangende aan het Kruis. Zeer fraay en Corect van Tekening, en konstig in ’t Yvoor bewerkt hoog 10 duim [25,7 cm.]; in een Kasje met een Glas daar voor’ (voor 34:10 aan Yver).

Gekruist Christusbeeld
Ivoor, H. 25,7 cm.
Veiling Anthoni Grill, Amsterdam (Posthumus De Bosch Jz.), 10 april 1776 (Lugt 2525), ‘Beeldwerken van Zilver, Bronz, Yvoor, Hout en Wasch, Francis Yvoor’, nr. 32, ‘Een dito dito h. 10 [25,7 cm.], en met het kruis en voetstuk 23 [59 cm.] h.’.

Stervende Christus
Ivoor, 235,9 cm.
Veiling Jan de Bosch, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 14 maart 1782 (Lugt 3388), ‘Catalogus van beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, Rariteiten en Zilvere Medailles enz., In Yvoir’, p. 80, nr. 2, ‘Een beeld van een stervende Christus, zeer schoon uitgevoert en op een heerlyke manier gewerkt, hangende aan een Mahoniehouten Kruis, staande op een uitgehouwe voet, door Francis, hoog 22 duim [56,5 cm.], en met het Kruis en Voetstuk 84 duim [235,9 cm.]’ (voor 250 of 300 gulden).

Gekruist stervend Christusbeeld
Veiling Pieter Locquet, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 22-24 september 1783 (Lugt 3611), ‘Catalogus van een zeer fraay Kabinet met kunstige Rariteiten, Francis van Bossuit’, p. 11, nr. 45, ‘Een gekruist stervend Christusbeeld, zeer schoon uitgevoerd en in een heerlyke manier gewerkt. Hoog 12 duim [30,8 cm.], Yvoor’ (voor f 91 aan Jan Wubbels).


DOZEN, BEKERS EN VAZEN

Doos met Lot en zijn dochters
Veiling Johan van de Marck, Amsterdam (de Winter, Yver), 25 augustus 1773 (Lugt 2189), ‘Catalogus van beeldwerk in Yvoor, Palmboomen hout en geboetseerd’, p. 183, nr. 6, ‘Een ronde Yvoore Doos, aan wederzyde besneeden met de Historie van Loth en zyn Dogters enz. Over zyn Diameter 2 ½ duim [6,4 cm.]’ (voor 16,- aan Van Ankeren).

Doos met borstbeeld van Cleopatra
Veiling Jan de Bosch, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 14 maart 1782 (Lugt 3388), ‘Catalogus van beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, Rariteiten en Zilvere Medailles enz., In Yvoir’, p. 82, nr. 28, ‘Een dito [ronde doos] met het borstbeeld van Cleopatra, door Francis’ (getaxeerd op 30; voor 13:- aan Vosmaer).

Doosje met Cupido erop
Veiling Johan van de Marck, Amsterdam (de Winter, Yver), 25 augustus 1773 (Lugt 2189), ‘Catalogus van beeldwerk in Yvoor, Palmboomen hout en geboetseerd’, p. 183, nr. 7, ‘Een Yvore Doosje met een Schuif, waar op een staande Kindje met Pyl en Boog, h. 2 ½ [6,4 cm.] b. 1¾ duim [4,5 cm.]’ (voor 12,- aan Delfos).

Doosje met satyr
Veiling Lambert ten Kate, Amsterdam (Carpi Thirion), 16 juni 1732 (Lugt 416), p. 84, Lade nr. 2, ‘Een Yvoire Doosje, op welks Deksel een Satyr, zeer konstig uitgewerkt, door Francis’.

Doos met borstbeeld van koningin Anna
Veiling Jan de Bosch, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 14 maart 1782 (Lugt 3388), ‘Catalogus van beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, Rariteiten en Zilvere Medailles enz., In Yvoir’, p. 82, nr. 29, ‘Een ovaale dito, met het Borstbeeld van Koningin Anna, door dito’ (voor 30 aan dezelve [Vosmaer]).

Doos met borstbeeld van een vrouw
Veiling Jan de Bosch, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 14 maart 1782 (Lugt 3388), ‘Catalogus van beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, Rariteiten en Zilvere Medailles enz., In Yvoir’, p. 82, nr. 30, ‘een dito, met het Borstbeeld van een Vrouw, door dito’ (voor 30 aan Lambers).

Doos met vrouwenborstbeeld
Veiling Aernout Vosmaer, Den Haag (Scheurleer), 17 maart 1800 (Lugt 6039), ‘Verzameling van kostbare Ivoore en Houte Beeldwerken, Uitmuntend schoone Beeldwerken van de allerbeste Meesters als […] Francis Bossuet, veeltydt enkel Francis genaamd’, p. 301, nr. 23, ‘Een ronde Ivoore doos hoog een duim en over ’t kruis 3 ½ D. [9 cm.]. Op de dekzel vertoond zig een vorstelyk vrouwenborst-beeld, ’t lichaam halverwegen met eenen sluyer omslingerd: het hoofd met een diademen en paarlen vercierd door Francis: uitmuntend in yvoor gesneden. By Pool onbekend’ (voor 7-10- aan Pauw).

Schildpaddoos met borstbeeld
Veiling Aernout Vosmaer, Den Haag (Scheurleer), 17 maart 1800 (Lugt 6039), ‘Verzameling van kostbare Ivoore en Houte Beeldwerken, Uitmuntend schoone Beeldwerken van de allerbeste Meesters als […] Francis Bossuet, veeltydt enkel Francis genaamd’, p. 301, nr. 24, ‘Een ovaale schildpadde doos, breed 2 ½ [6,4 cm.] en lang 3 D. [7,7 cm.]. Op den dekzel een diergelyk zeer fraaye ivoore borst-beeld van denzelven Meester, niet minder als het voorige. By Pool onbekend’ (voor 7-5- aan Labouchere).

Beker met kinderbacchanaal
Veiling Gerrit Braamcamp, Amsterdam (Posthumus ... Yver), 31 juli 1771 (Lugt 1950), ‘Catalogus van Beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, enz., F. ‘Francis’’, p. 211, nr. 25, ‘Een beker met deszelfs dekzel; rondom denzelven is een Basreliëf, verbeeldende een Bacchanaal van verscheide Kindertjes. Fraay van tekening en uitvoerig bewerkt. Hoog 6 duim [15,4 cm.]. Yvoor’.

Beker met kinderbacchanaal
Veiling Jeronimus Tonneman, Amsterdam (De Leth), 21 oktober 1754 (Lugt 845), ‘Beeldwerk’, p. 9, nr. 6, ‘Een extra fraaye Ivooren konstig gesneden Beeker, waarop verbeeld word een Bachenaal van Kindertjes; met zyn Silvere voet, hoog 9 duim [23,1 cm.], zo fray als Anticq’ (voor f 30 aan Braamcamp).

Beker met kinderbacchanaal
Veiling Johan van de Marck, Amsterdam (de Winter, Yver), 25 augustus 1773 (Lugt 2189), ‘Catalogus van beeldwerk in Yvoor, Palmboomen hout en geboetseerd’, p. 182, nr. 3, ‘Een fraaye Yvoore Beker, rondom dezelve een Bacchanaal van verscheiden Kindertjes. Zeer Corekt van Tekening en uitvoerig in ’t Basrelief gesneden, van boven gedekt met een Yvoor Deksel en Zilveren rand en van ondere een Zilvere Schaal, hoog 9 duim [23,1 cm.]’ (voor 119,- aan Delfos).

Beker met kinderbacchanaal
Veiling Leiden (Delfos), 29 september 1900 (Lugt 6150), p. 24, nr. 1, ‘Een yvoore Beker, rondom dezelve een Bacchenaal van Zaters en Kinders, correct van teekening, en zeer uitvoerig in ’t Basrelief gesneden, van boven gedekt met een yvoor dekzel en zilvere rand om dezelve, rustende op een zilvere schaal, door Bosruit, Francis, hoog 9 duim [23,1 cm.]’

Beker met bacchanaal
Inventaris Valerius Röver, Delft, 1723, ‘Een zeer fraaij konststuk, zijnde een ijvoire beker van zilver binnen, beslagen, en van buijten rontom gesneden door den vermaarden Francis. Verbeeldende een Bacchanael met veel beeldwerk in ijvoir uijt het Cabinet van La Faille (hoog 5 duim [12,9 cm.], 3 ½ diam [9 cm.])’

Doos
Veiling Jan Jeronimusz de Bosch, Amsterdam (De Vries … Roos), 11 april 1825 (Lugt 10862), ‘Beeldwerken, Francis Bossuet’, p. 37, nr. 36, ‘Een dito [kunstig gedraaide] Doos’.

Doos
Veiling Jan Jeronimusz de Bosch, Amsterdam (De Vries … Roos), 11 april 1825 (Lugt 10862), ‘Beeldwerken, Francis Bossuet’, p. 37, nr. 37, ‘Een dito [kunstig gedraaide] dito [doos]’.

Doos
Veiling Jan Jeronimusz de Bosch, Amsterdam (De Vries … Roos), 11 april 1825 (Lugt 10862), ‘Beeldwerken, Francis Bossuet’, p. 37, nr. 38, ‘Een dito [kunstig gedraaide] dito [doos]’.

Vaas
Veiling Jan Jeronimusz de Bosch, Amsterdam (De Vries … Roos), 11 april 1825 (Lugt 10862), ‘Beeldwerken, Francis Bossuet’, p. 37, nr. 35, ‘Een kunstig gedraaide Vaas’.


PALMHOUTEN OBJECTEN

Christus aan het kruis
Hout, H. 70,8 cm.
Veiling Jeronimus Tonneman, Amsterdam (De Leth), 21 oktober 1754 (Lugt 845), ‘Beeldwerk’, p. 9, nr. 5, ‘Een Christus aan ’t Kruis, van Palmhout, door den zelven, hoog 2 ½ voet [70,8 cm.]’. (voor 100 gulden aan Morel).
Literatuur: Clifford Kocq van Breugel 1992, noot 3.

Venus van Ephese
Veiling Jan de Bosch, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 14 maart 1782 (Lugt 3388), ‘Catalogus van beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, Rariteiten en Zilvere Medailles enz., In Yvoir’, p. 84, nr. 58, ‘Een standbeeld, verbeeldende de Grieksche Venus van Ephese, op dito [een mahoniehouten voet], door Francis’ (voor 60: aan Yver).

Bacchus en Satyr
Veiling Beudecker, Amsterdam, (Cloppenburgh, De Leth), 27 juli 1751 (Lugt 763), p. 141, ‘Gesneden beelden in de lade A’, nr. 1, ‘Bagchus met een Sater worstelende, van Palmhout, door Francis, zeer Fraay’.

Satyr en Cupido
Veiling Gerrit Braamcamp, Amsterdam (Posthumus, Yver), 31 juli 1771 (Lugt 1950), ‘Catalogus van Beelden, Beeldwerken, Bootzeersels, enz. F. ‘Francis’’, p. 212, nr. 28, ‘Een kindje en een Satyr met Druiven in de hand. Fraay uitgevoerd en nauwkeurig van Tekening. In ’t Ovaal, hoog 5 ¾ [14,8 cm.] en breed 3 ½ duim [9 cm.]. Palmhout’.

Kindje en satyr
Veiling Pieter Locquet, Amsterdam (V.d. Schley ... Yver), 22-24 september 1783 (Lugt 3611), ‘Catalogus van een zeer fraay Kabinet met kunstige Rariteiten, Francis van Bossuit’, p. 13, nr. 55, ‘Een Ovaal, waar op is verbeeld een Kindje, en een Sater met Druiven in de hand. Hoog 4 ½ [11,6 cm.], breed 3 ½ duim [9 cm.]. Palmhout’ (voor 14,10 aan Jan Lamberts).

Rotting met vrouwenhoofd
Veiling Jan Jeronimusz de Bosch, Amsterdam (De Vries … Roos), 11 april 1825 (Lugt 10862), ‘Beeldwerken, Francis Bossuet’, p. 37, nr. 34, ‘Een rotting met een fraai gewerkt Vrouwenhoofd’.

Snuifraspje
Veiling Ploos van Amstel, Amsterdam (V.d. Schley … Roos), 3 maart 1800 (Lugt 6031), Beelden en beeldwerken in yvoir, metaal, marmer, hout en aarde, p. 22, nr. 71, ‘Een snuifraspje, zeer kunstig van boven gesneden, verbeeldende een Mans- en een Vrouwenbeeld, die elkander zeer teder omhelzen, door Francis Bossuet. Hoog 8 duim [20,5 cm.]. Palmhout’.

Onbekend

Veiling Willem Backer, Amsterdam (Schoemaker Posthumus), 11-13 april 1731 (Lugt 407), ‘Rariteiten, gewassen saden, versteende saken, in en uytwendig gesneeden edele gesteentens en andere byzonderheden meer’, p. 23, lade N, ‘een groote Plaat van Pleyster, door Loots, en veel schoone gegoote plaaten van Francis’.


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree