Het Beeld-snyders Kunst-kabinet

RKD STUDIES

2.2 Atelier Willem van Mieris


1
Willem van Mieris
Self-portrait of Willem van Mieris (1662-1747), c. 1705
canvas, oil paint 92,5 x 75,5 cm
Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal


Over de tekeningen en schilderijen van Willem van Mieris (1662-1747) [1] naar motieven van Francis van Bossuit werd al veel gepubliceerd. Aanvankelijk ging de interesse vooral uit naar de identificatie van tekeningen van Van Mieris met behulp van het Beeld-snyders Kunst-kabinet.1 In 2008 werden deze bladen en de eraan verwante schilderijen van Van Mieris door Junko Aono geanalyseerd op basis van het destijds modieuze classicisme.2

Zij refereert hierbij aan het Groot Schilderboek (1707), waarin Gerard de Lairesse schilders aanspoorde hun figuren een voornamere houding te geven en historiestukken in een gepaste (classicistische) stijl uit te voeren, en geeft voorbeelden van schilderijen waarop houdingen en gebaren van vrouwelijke figuren aan Van Bossuit zijn ontleend, bijvoorbeeld aan Batseba [2] en Galathea (alleen nog bekend door de prent) [7].3 De eerste is herkenbaar in De luitspeelster (Londen, Wallace Collection [3], met in de nissen op de achtergrond bovendien twee beelden die veel weg hebben van de Venus [5] en Mars [6] ) en ook in de Galante figuren in een interieur (Londen, Royal Collection) [4], met op de achtergrond in een nis een beeld van een klassieke figuur en daaronder een reliëf met spelende putti. 4 Verder lijkt de verkoopster rechts in De Marktstal (Cambridge, Fitzwilliam Museum) [8] gebaseerd op de Galathea.

2
Francis van Bossuit
Bathsheba attended by servants; in the background David on the balcony, c. 1680-1692
ivory 250 x 162 x ? mm
London, Wallace Collection, inv./cat.nr. S263


4
Willem van Mieris
Figures in an interior, c. 1708
panel, oil paint 47,2 x 38,8 cm
Great Britain, The Royal Collection, inv./cat.nr. CW 295 / XQG 1971 Dutch 88

3
Willem van Mieris
The Lute Player, 1711 (dated)
panel, oil paint 50 x 40,5 x 0,9 cm
upper left : W. van Mieris. Fct Anno 1711.
London, Wallace Collection, inv./cat.nr. P 155


5
Francis van Bossuit
Mars, c. 1680-1692
ivory 440 x 140 x 114 mm
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. BK-1998-74

6
Matthijs Pool after Barend Graat after Francis van Bossuit
Venus and Cupid
paper, etching and engraving 145 x 74 mm
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History


7
Matthijs Pool after Barend Graat after Francis van Bossuit
Galathea
paper, etching and engraving 153 x 79 mm
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History

8
Willem van Mieris
The Market Stall, c. 1730
panel, oil paint 41,9 x 35,9 cm
Cambridge (England), Fitzwilliam Museum, inv./cat.nr. 36 (Paintings, Drawings and Prints)


Met het opnemen in zijn vocabulaire van dit soort moduleringen incorporeerde Van Mieris het classicisme in zijn stijl. 5 Aono noemt ook voorbeelden van het deftige en elegante classicisme bij andere schilders, zoals Nicolaes Verkolje (1673-1746) [9] en Pieter van der Werff (1665-1722) [10], die waarschijnlijk niet direct naar beelden van Van Bossuit getekend hebben, maar het classicistische werk van Barend Graat en Willem van Mieris goed hebben gekend.


9
Nicolaas Verkolje
Young woman with her maid in a window
panel, oil paint 33,7 x 27,6 cm
Houston (Texas), The Menil Collection

10
Pieter van der Werff
Meisje met een vogelkooi in een venster, c. 1710
panel, oil paint 31 x 24,5 cm
New York City, Daphne Alazraki Fine Art

Willem van Mieris vroegst bekende gedateerde tekening naar Van Bossuit is van 1683, de laatste uit 1733. 6 Dit is ongeveer de periode waarin hij tenminste zeventig tekeningen en schilderijen met Van Bossuit-motieven heeft vervaardigd. Deze heeft hij op verschillende manieren in zijn genre- en historiestukken verwerkt. Een aantal keren heeft hij (gedeelten van) composities van Van Bossuit geïncorporeerd in genrestukjes, bijvoorbeeld als trompe-l’oeuil-friezen onder de toonbank van een winkel en onder een Vrolijke drinker die teruggaan op De Triomf van Bacchus [11-13]. Het toepasselijke reliëf in De Trompettist [15] is gebaseerd op Silenus op zijn ezel ondersteund door twee satyrs [14]. In De drinker [16] verwerkte hij (rechts aan de wand) een fragment van de Sabijnse Maagdenroof [17]. 7

11
Matthijs Pool after Barend Graat after Francis van Bossuit
The triumph of Dionysus
paper, etching and engraving 107 x 143 mm
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History

12
Willem van Mieris
De poelier, 1733 (dated)
panel, oil paint 39 x 32,5 cm
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-264

13
Willem van Mieris
Violin player and pouring woman in a window, 1699 (dated)
panel, oil paint 25 x 20,1 x 0,7 cm
upper center : W. van Mieris [...] 1699
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. 1768

14
Francis van Bossuit
Silenus on his donkey, supported by two satyrs, c. 1680-1692
ivory 108 x 99 mm
London (England), private collection Innocenti Collection

15
Willem van Mieris
Trumpeteer in an window, 1700 (dated)
panel, oil paint 30,3 x 24,5 cm
upper left : W. van Mieris. Fe. Ano 1700
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. gal.nr. 1769

16
Willem van Mieris
The drinker, dated 1706
panel, oil paint 27,7 x 23,8 cm
Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, inv./cat.nr. 1202

17
Francis van Bossuit
Rape of the Sabine women, c. 1680-1692
ivory 150 x 275 x ? mm
Wiesbaden-Biebrich, private collection Reiner Winkler

Voor zijn historiestukken heeft Van Mieris enkele van Van Bossuits (half)figuren uitgewerkt en aan hem ontleende toepasselijke reliëfs op de achtergrond geplaatst. Lucretia ([18], vergelijk onder andere gelaat en kleding) vertolkt haar rol in Tarquinius en Lucretia zowel op een tekening [19] als in een schilderij [20], waarop het thema van de verkrachting wordt benadrukt door, wederom, het gedeeltelijke reliëf met de Sabijnse Maagdenroof [17] in de achtergrond.

18
Francis van Bossuit
Lucretia's suicide, c. 1680-1690
ivory 15,2 x 11,7 mm
E.C.U. de Balbian van Doorn (Jutphaas (Nieuwegein)) 1880-10-21 - 1880-10-22, nr. 216

19
Willem van Mieris
Tarquinius threatens Lucretia, c. 1700-1710
paper, black chalk, brush in black and grey, grey wash 230 x 185 mm
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-T-1957-331

20
attributed to Willem van Mieris
The rape of Lucretia by Sextus Tarquinius
panel, oil paint 44,9 x 38,5 cm
lower left : w. van Mieris Fe...
Christie's (London (England)) 2014-07-08, nr. 427

Lucretia’s pendant Cleopatra [21] is te herkennen op het schilderij De dood van Cleopatra [22] en in een tekening met hetzelfde onderwerp [23]. 8


21
Matthijs Pool after Barend Graat after Francis van Bossuit
Cleopatra with the snake
paper, etching and engraving 109 x 84 mm
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History

22
Willem van Mieris
Death of Cleopatra, 1694 (dated)
panel, oil paint 22,9 x 20 cm
lower right : W. van / Mieris / F. Anno / 1694
London, art dealer Johnny Van Haeften (London)


23
Willem van Mieris
Death of Cleopatra, 1699 (dated)
parchment (animal material), black chalk 173 x 145 mm
topside, right of the middle : Willem / van / Mieris / Fe 1699
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. inv.no. 4060/2532

4
Francis van Bossuit
Mars, c. 1680-1692
ivory 440 x 140 x 114 mm
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. BK-1998-74

De figuur van Odysseus [24-25] modelleerde Van Mieris in zijn schilderijen met Odysseus en Circe vermoedelijk naar het beeld Mars [5].


24
Willem van Mieris
Circe begging Ulysses to save her life, 1690 (dated)
panel, oil paint 33 x 44 cm
lower right : W. van Mieris Fecit / A 1690
Omaha (Nebraska), Joslyn Art Museum, inv./cat.nr. 1995.20

25
Willem van Mieris
Circe begging Ulysses to save her life
panel, oil paint 48,5 x 39,5 cm
Sotheby's (London (England)) 1986-04-09 - 1986-04-10, nr. 65


In de jaren negentig van de zeventiende eeuw schilderde Willem van Mieris een twintigtal voorstellingen met ‘sapverven’ op perkament. 9 Twee hiervan, Perseus en Andromeda [26] en Susanna en de Ouderlingen [27], gaan terug op sculpturen van Francis10 terwijl drie andere, alleen uit veilingcatalogi bekende bladen, op basis van hun titels eveneens met sculpturen van Van Bossuit kunnen worden geïdentificeerd.11 Een aantal van deze gekleurde tekeningen was tot 1707 in het bezit van Petronella de la Court en kwam later in handen van Jonas Witsen IV (1733-1788).12 Van Mieris tekende naar sculpturen in de verzamelingen van Petronella de la Court en Anthony Grill maar ook naar andere, nu ongeïdentificeerde stukken. Het is de vraag waar hij deze kon zien. Bezat hij kopieën of zelfs originelen, tekende hij ze na op Graats academie, of stond hij in contact met ons onbekende eigenaren? Het is bekend dat Willem van Mieris veel pleisterbeelden bezat die hij ook in de Leidse tekenacademie gebruikte.13

26
Willem van Mieris
Perseus and Andromeda, 1691 (dated)
parchment (animal material), gouache (material/technique), brush in color 132 x 152 mm
lower left : W. Van Mieris. F. An° 1691
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen


27
Willem van Mieris
The elders making advances towards Susanna, 1691 (dated)
parchment (animal material), gouache (material/technique), brush in blue 139 x 109 mm
lower left : W.V. mieris F. 1691
Sotheby's (New York City) 2016-01-28 - 2016-01-29, nr. 240

28
Jan van Mieris
Circe begging Ulysses to save her life
panel, oil paint 32 x 43 cm
lower left : W. van Mieris. P
Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, inv./cat.nr. 1719

De atelierpraktijk van de familie Van Mieris toont hoe Van Bossuits motieven een rol hebben gespeeld bij de verspreiding van de classicistische vormentaal. Al voor zijn broer Willem had Jan van Mieris (1660-1690) rond 1684 het beeld Mars [5] tot de figuur van Odysseus getransformeerd in zijn schilderij Odysseus en Circe [28].14 Van Bossuits Mars is een variant op het beeldje dat de Pictura van vader Frans van Mieris [29] in haar armen houdt en dat eigendom was van de familie Van Mieris.15

Een tot voor kort onbekende leerling van Willem van Mieris, Abraham Alensoon (1687-1758), tekende een Flora [30] waarbij hij een Cupido afbeeldde, zoals zijn leermeester de Boogbrekende Cupido [31] toevoegde aan zijn tekening van Venus of Galathea [32].

Deze Flora is niet bekend uit het Beeld-snyders Kunst-Kabinet, waarin wel twee andere Flora-beeldjes zijn opgenomen (RKDimages 215695 en 215698). De tekening, met name de draperie, is in de stijl van Willem van Mieris en de weergave van de sculptuur wijst duidelijk in de richting van Francis van Bossuit. Alensoon was waarschijnlijk amateurkunstenaar, voor of tijdens zijn bestuurlijke carrière die hem tot op het pluche van het Leidse stadsbestuur bracht.16

29
Frans van Mieris (I)
Allegory of painting, 1661 (dated)
copper, oil paint 12,5 x 8,5 cm
upper right : F. v. Mieris f / i66i
Los Angeles/Malibu, The J. Paul Getty Museum, inv./cat.nr. 82.PC.136

31
Matthijs Pool after Jeronimus Tonneman after Francis van Bossuit
Anteros breaking Cupid's bow
paper, etching and engraving 116 x 84 mm
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History


30
Abraham Alensoon possibly after Francis van Bossuit
Flora and a putto, 1707 (dated)
parchment (animal material), black chalk 40 x 25,5 cm
lower left : Abraham Alensoon Fec: / 1707
Christie's South Kensington 2012-11-08, nr. 344

32
Willem van Mieris after Francis van Bossuit
Venus and Anteros
parchment (animal material), black chalk 408 x 259 mm
lower right : W.V.M.I.E.R.I.S.F.
Christie's 1983-11-15, nr. 114


Van Mieris’ dillettante leerling Catharina Backer (1689-1766), getrouwd met Allard de la Court en schoondochter van Pieter de la Court van der Voort, maakte een reeks tekeningen naar Van Bossuits Cleopatra, Andromeda, David met het hoofd van Goliath, Leda en de Zwaan en Venus en Cupido [33-37]; haar broer Cornelis Backer (1693-1775) kopieerde de Sabijnse Maagdenroof [38].17


33
Catharina Backer after Francis van Bossuit
Cleopatra with the asp and two figures
paper, black chalk ? x ? mm
Amsterdam, Amsterdam Museum, inv./cat.nr. TB 5955-010

34
Catharina Backer after Francis van Bossuit
Cleopatra with the asp and portrait medaillon
paper, black chalk, grey wash ? x ? mm
center right : Catharina. Ba[...]
Amsterdam, Amsterdam Museum, inv./cat.nr. TB 5955-051a


35
Catharina Backer after Francis van Bossuit
Cleopatra with the asp
blue paper, black and white chalk ? x ? mm
lower right : Cath. Ba[...]
Amsterdam, Amsterdam Museum, inv./cat.nr. TB 5955-058

36
Catharina Backer after Francis van Bossuit
Andromeda
paper, black chalk, grey wash ? x ? mm
lower right : Catharina Backer
Amsterdam, Amsterdam Museum, inv./cat.nr. TB 5955-051b


37
Catharina Backer after Francis van Bossuit
David with Goliath's head
paper, red chalk, grey wash ? x ? mm
right : Cath. Backer
Amsterdam, Amsterdam Museum, inv./cat.nr. TB 5955-063

38
Cornelis Backer (1693-1775) after Francis van Bossuit
Rape of the Sabine women
paper, black chalk ? x ? mm
Amsterdam, Amsterdam Museum, inv./cat.nr. TB 5955-065


Haar vader Willem Backer (1656-1731) bezat gegoten kopieën van het werk van Francis van Bossuit. Catharina’s tekeningen onthullen mogelijk welke ‘schoone gegooten platen van Francis’ zich in lade N van zijn verzamelkabinet bevonden. Haar echtgenoot Allard de la Court kocht deze afgietsels in 1731 op de veiling van zijn schoonvader.18

Aan het werk van Van Mieris’ leerling Hiëronymus van der Mij (1687-1761)[39-41] is te zien, dat ook deze het werk van Francis kende. Hij heeft tenminste één reliëf door Van Bossuit in zijn bezit gehad en zijn veilingcatalogus vermeldt veel pleisterbeelden, waaronder vermoedelijk afgietsels geweest zullen zijn.19

39
Hieronymus van der Mij
Danae receiving Jupiter in the guise of a shower of gold (Ovid, Metamorphoses 4:611)
panel, oil paint 57,1 x 44,3 cm
Christie's (Amsterdam) 2016-11-15 - 2016-11-16, nr. 120

40
Hieronymus van der Mij
Venus en Cupido
panel (oak) 54,5 x 45,5 cm
George V 1990-06-22, nr. 90

41
Hieronymus van der Mij
De jonge Bacchus geeft brood aan twee kinderen die spelen met een bok
canvas, oil paint 59 x 47,5 cm
Cologne, Gemälde-Galerie Abels

Zowel Willem van Mieris als zijn voorbeeld Francis van Bossuit hebben dezelfde figuren en motieven herhaaldelijk en op verschillende manieren toegepast. Van het reliëf Lot en zijn dochters bestaan bijvoorbeeld tenminste drie versies [42-44], wat de samensteller van de veilingcatalogus van Aernout Vosmaer (1800) over zijn exemplaar [44] deed opmerken ‘Dit verschilt van No 12 by Pool, doch Francis heeft dezelfde onderwerpen meermalen, en dan altyd met veranderingen gemaakt’.20

42
attributed to Francis van Bossuit
Lot and his daughters
ivory 141 x 226 x 28 mm
Paris, Galerie André Lemaire-Albéric Froissart


43
Francis van Bossuit
Lot and his two daughters, c. 1680-1690
ivory 160 x 110 x ? mm
Private collection

44
Francis van Bossuit
Lot and his two daughters, c. 1680-1692
ivory 205 x 140 x ? mm
Sotheby's (London (England)) 2000-07-05, nr. 86


Naar Vosmaers versie van Lot en zijn dochters bestaat een tekening van Willem van Mieris , die ook het middelste reliëf kopieerde [44-45]. Een schilderij [47] en weer een tekening [48] zijn varianten door Van Mieris of gaan terug op nog een ander, nu onbekend, reliëf. Van Mieris heeft de houding van de rechter dochter opnieuw gebruikt voor zijn Studie van een schaars geklede vrouw], een voorstudie voor de tekening Het Bad van Diana [49]. Een andere variant op de compositie is de Liefde overwint alles [50] en op een schilderij verbeelden wederom vergelijkbare vrouwfiguren het thema Diana en Callisto [51].


44
Willem van Mieris after Francis van Bossuit
Lot and his daughters
parchment (animal material), graphite, framing line in graphite 209 x 144 mm
lower right : W. Mieris delini.
Christie's (Amsterdam) 1992-11-24, nr. 136

45
Willem van Mieris after Francis van Bossuit
Lot and his daughters
parchment (animal material), black chalk 197 x 155 mm
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 54/ 5


46
Willem van Mieris
Lot and his daughters (Genesis 19:30-38), 1709 (dated)
panel, oil paint 38,1 x 52 cm
upper right : W. van Mieris.Fe. anº 1709
Sotheby's (New York City) 2008-01-24 - 2008-01-25, nr. 319

47
Willem van Mieris
Lot and his daughters (Genesis 19:30-38), beginning of the 18th century
paper, black and red chalk 325 x 269 mm
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 22.753


48
Willem van Mieris
Study of a naked woman (Diana?)
parchment (animal material), black chalk 172 x 135 mm
Sotheby's (London (England)) 1998-07-08, nr. 186

49
Willem van Mieris
Diana bathing (allegory of Summer), beginning of the 18th century
parchment (animal material), black chalk 310 x 530 mm
lower right : W. van Mieris
London, art dealer Rafael Valls Limited


50
Willem van Mieris
Omnia vincit Amor, 1696 (dated)
parchment (animal material), black chalk 245 x 180 mm
Piasa (Paris) 1997-06-20, nr. 127

51
follower of Willem van Mieris
Jupiter, in the guise of Diana, and Callisto, first half 18th century
canvas, oil paint 38,1 x 33,2 cm
Sotheby's (Amsterdam) 2004-11-02, nr. 56


Ook Van Bossuit transfereerde figuren van het ene thema naar het andere: een knielende nympf die Callisto ondersteunt (prent XXVII, [52]) verschijnt opnieuw als dochter van Lot [53]. De Dianafiguur is sterk verwant aan De waarheid (prent XIX, [54]), die weer veel gelijkenis vertoont met de belaagde Suzanna [55].


52
Matthijs Pool after Barend Graat after Francis van Bossuit
Diana discovers the pregnancy of Callisto
paper, etching and engraving 108 x 142 mm
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History

53
attributed to Francis van Bossuit
Lot and his daughters
ivory 141 x 226 x 28 mm
Paris, Galerie André Lemaire-Albéric Froissart


54
Matthijs Pool after Barend Graat after Francis van Bossuit
Time revealing Truth
paper, etching and engraving 148 x 85 mm
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History

55
Francis van Bossuit
Susanna harassed by the Elders (Daniel 13), c. 1680-1692
ivory 260 x 160 x ? mm
Los Angeles/Malibu, The J. Paul Getty Museum, inv./cat.nr. 2011.12


Notes

1 C.W. Fock, ‘Willem van Mieris als ontwerper en boetseerder van tuinvazen,’ Oud Holland 87 (1973) p. 27-48; E. Elen-Clifford Kocq van Breugel, ‘Sculpturen van Francis Bossuit getekend door Willem van Mieris’, Delineavit et Sculpsit nr. 8, oktober 1992, p. 12-24; A.J. Elen, ‘“Ongemeen uitvoerig op Perkament met sapverven behandeld”. De gekleurde tekeningen van Willem van Mieris’, Delineavit et Sculpsit, nr. 15 (mei 1995), p. 1-22 (Elen 1995A); A. J. Elen, ‘De voortekeningen voor de vaasreliëfs van Willem van Mieris’, Oud Holland 109 (1995), p. 201-216 (Elen 1995B).

2 J. Aono, ‘Ennobling daily life: a question of refinement in early eighteenth-century Dutch genre painting’, Simiolus 33 (2008-2009), p. 237-257.

3 G. de Lairesse, Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ... vermeerdert met des schryvers levensbeschryving, Amsterdam (Erven Willem de Coup) 1707.

4 Aono 2008-2009, op. cit. (noot 2), p. 247. Identificatie van de beelden in de achtergrond volgens de online catalogus van The Royal Collection.

5 Met modulering wordt bedoeld dat Van Mieris zich op de vormentaal van Van Bossuits beelden baseerde om te voldoen aan de door De Lairesse omschreven eisen van het classicisme.

6 In 1693 schreef Willem van Mieris zich over van de Remonstrantse gemeente in Leiden naar die in Amsterdam (SAA, toeg.nr. 612, inv.nr. 295, p. 236, 1 maart 1693). Mogelijk hield deze (tijdelijke) verhuizing verband met het overlijden van Francis van Bossuit in 1692 en de laatste mogelijkheid om zijn werk na te tekenen voordat het verspreid zou raken.

7 Elen-Clifford Kocq van Breugel 1992, op. cit. (noot 1), p. 14; A.J. Elen, ‘Additions to Willem van Mieris's Rape of Lucretia: an Example of the Artist's Working Methods’, Master Drawings 50 (2012), p. 533-538.

8 B. Broos, ‘Willem van Mieris: “Tarquinius and Lucretia”, a drawing and a painting’, Hoogsteder Mercury 13-14 (1992), p. 93; Elen 2012, op. cit. (noot 7).

9 Elen 1995A, op. cit. (noot 1). Een aantal bladen is tussen 1691 en 1696 gedateerd; de techniek zou nu worden omschreven als aquarel en gouache.

10 Elen 1995A, op. cit. (noot 1), afb. 6 en 10.

11 Elen 1995A, op. cit. (noot 1), catalogus nr. 4, David en Batseba, nr. 15, Tarquinius en Lucretia; nr. 16, De dood van Cleopatra.

12 Petronella de la Court: advertentietekst in de Amsterdamsche Courant van 6 december 1707 ter aankondiging van de tekeningenveiling op 13 december 1707 (catalogus onbekend), ‘curieuse Tekeningen met Cleuren van W. Mieres’, zie: S.A.C. Dudok van Heel, 'Honderdvijftig advertenties van kunstverkopingen uit veertig jaargangen van de Amsterdamsche Courant 1672-1711', Jaarboek Amstelodamum 67 (1975), p. 149-173; p. 168; Inventaris Petronella de la Court, 16 augustus 1707, SAA, NA, toeg.nr. 5075, notaris C. IJpelaer, inv.nr. 5338, fol. 553-642, ‘Het boek nr. 5. waerin veele teekeningen van W. Mieris en andere teekeningen nae de Baxillire van Francis, A. van de Velde, Berchem, van den Bergh e.a.’; veiling Jonas Witsen, Amsterdam, 16 augustus 1790 (Lugt 4620), kunstboek A, p. 45, nr. 16, Het bad van Diana (1693) en nr. 17, Het oordeel van Paris; kunstboek B, p. 67, nr. 12, Tarquinius bij Lucretia en De Dood van Cleopatra (1696); kunstboek B, p. 74, nr. 40, Joseph en de vrouw van Potifar en een Schriftuurlijke geschiedenis; kunstboek C, p. 85, nr. 7, Abraham, Hagar en Ismael (1691) en David en Batseba (1692); kunstboek D, p. 96, nr. 6, Susanna en de wellustigen (1691); kunstboek E, p. 107, nr. 9, Een vrouw met een goudbeurs in een landschap; Kunstboek F, p. 112, nr. 8, Een mediterende apostel en Maria Magdalena; kunstboek G, p. 118, nr. 4, Christus met de Samaritaanse vrouw; kunstboek K, p. 137, nr. 8, Andromeda door Perseus verlost.

13 Aono 2008-2009, op. cit. (noot 2), p. 244, noten 32 en 33.

14 Mogelijk was Francis van Bossuit voor Jan van Mieris niet alleen inspiratiebron voor zijn schilderij Odysseus en Circe en de classicistische wending in zijn oeuvre, maar ook voor zijn Romereis in 1688-’89.

15 F. Scholten, 'Een ijvore Mars van Francis, de beeldsnijder Van Bossuit en de familie De la Court', Bulletin van het Rijksmuseum 47 (1999), p. 26-43, p. 42.

16 E. Schmidt, Francis van Bossuit. The third dimension, München 2014, p. 36.

17 Amsterdam Museum, Albums Catharina Backer,  inv.nrs. TB-5955 en TB-6533. Zie RKDimages voor de hele reeks kopieën naar Van Bossuit.

18 Veiling Willem Backer, Amsterdam (Schoemaker Posthumus), 11-13 april 1731 (Lugt 407), p. 23, lade N, ‘een groote Plaat van Pleyster, door Loots, en veel schoone gegoote plaaten van Francis’ (voor 7:1 aan Allard de la Court).

19 Veiling Leiden (Pieter van der Eyk), 10-14 mei 1762 (Lugt 1224).

20 Veiling Arnout Vosmaer, Den Haag (B. Scheurleer), 17 maart-1 april 1800 (Lugt 6039), p. 300, nr. 14.

Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree